Blog: Vordering gebruik maatwerkvoorziening

Home / Blog / Blog: Vordering gebruik maatwerkvoorziening
Blog: Vordering gebruik maatwerkvoorziening

De regering heeft er (blijkbaar) voor gekozen om de bevoegdheid tot het terugvorderen te beperken. Uit de wet blijkt dat alleen het ten onrechte of tot een te hoog bedrag betaalde persoonsgebonden budget en de geldswaarde van een maatwerkvoorziening in natura kan worden teruggevorderd. Een vereiste is dat er sprake moet zijn van het met opzet verstrekken van onjuiste inlichtingen en/of het opzettelijk daaraan medewerking verlenen.

Ga voor het hele artikel naar de website van Ingeborg Lunenburg