Blog: Beschermd wonen

Home / Blog / Blog: Beschermd wonen
Blog: Beschermd wonen

De regie over het bieden van beschermd wonen ligt in de praktijk bij centrumgemeenten. Echter in de Wmo 2015 is daar niets over geregeld. Ook blijkt uit de wet en de wetsgeschiedenis dat deze maatwerkvoorziening nog veel meer juridische vragen oproept. Deze onduidelijkheden kunnen financiële risico’s met zich meebrengen. Daarover is een serie blogupdates verschenen.

Lees meer