Blog

Home / Archive by category "Blog"
Blog: Vordering gebruik maatwerkvoorziening

Blog: Vordering gebruik maatwerkvoorziening

De regering heeft er (blijkbaar) voor gekozen om de bevoegdheid tot het terugvorderen te beperken. Uit de wet blijkt dat alleen het ten onrechte of tot een te hoog bedrag betaalde persoonsgebonden budget en de geldswaarde van een maatwerkvoorziening in natura kan worden teruggevorderd. Een vereiste is dat er sprake moet zijn van het met opzet verstrekken van onjuiste inlichtingen en/of het opzettelijk daaraan medewerking verlenen.

Ga voor het hele artikel naar de website van Ingeborg Lunenburg

Blog: Beschermd wonen

Blog: Beschermd wonen

De regie over het bieden van beschermd wonen ligt in de praktijk bij centrumgemeenten. Echter in de Wmo 2015 is daar niets over geregeld. Ook blijkt uit de wet en de wetsgeschiedenis dat deze maatwerkvoorziening nog veel meer juridische vragen oproept. Deze onduidelijkheden kunnen financiële risico’s met zich meebrengen. Daarover is een serie blogupdates verschenen.

Lees meer