Onze diensten

Home / Archive by category "Onze diensten"
Snel inzetbare toppers – bel 06-53898485

Snel inzetbare toppers – bel 06-53898485

Binnenkort ronden een aantal van onze professionals hun opdracht af en zijn ze beschikbaar voor de volgende uitdaging. Vertel ons wat je zoekt en je ontvangt een passend voorstel met een overzichtelijk CV.

Bel  06-53898485

www.wydeblik.nl
linkedin

Op zoek naar dé professional die per direct inzetbaar is?

Op zoek naar dé professional die per direct inzetbaar is?

Ben jij op zoek naar professionals die je tijdelijk uit de brand helpen?

Collega’s die je snel kunt inzetten om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen?

Of ben je toch juist op zoek naar versterking van het team om gestelde doelen te bereiken?

Wydeblik kan je helpen!

Met plezier deel ik hieronder de verschillende rollen en expertises van onze professionals en trainees.

 

Jeugd

Enthousiaste (young) professionals met een groot hart voor het vak. Zij leven op wanneer hulpvraag en hulp bij elkaar komen en zij de juiste schakel in het netwerk weten te activeren.

 • Verschillende expertises, zoals veiligheid, psychiatrie, geven van trainingen, autisme, dak- en thuislozen, vechtscheidingen, kindermishandeling en dé-radicalisering.
 • SKJ-registratie, kennis van de sociale kaart en systeemgerichte aanpak.
 • Gedwongen en vrijwillige

 

WMO

Gedreven (young) professionals die werken vanuit eigen kracht en sociaal netwerk van de client.  Ze zijn gewend om bij verschillende opdrachtgevers snel hun weg te vinden.

 • Diverse expertises in huis, waaronder beschermd wonen, PGB, schuldhulpverlening en participatie.
 • (Her)indiceren op basis van een brede uitvraag op meerdere levensgebieden
 • Systeemkennis GWS4ALL, Suite, Civision, etc.

 

Beleid en management

Breed inzetbare enthousiaste beleidsmakers en -adviseurs, regisseurs, procesmanagers die kunnen omgaan met politieke gevoeligheden. Verschillende expertises op het gebied van Jeugd, WMO, veiligheid, samenleving, zelforganiserende teams en Sociaal Domein breed.

De professionals zijn analytisch en kunnen de verbinding maken tussen beleid en uitvoering.

 

Nieuwsgierig geworden? Neem contact met ons op en wij informeren je graag over de mogelijkheden. Wij komen graag langs voor een kop koffie.

 

Wydeblik B.V.

Fons van Diemen (ma t/m vr)

Telefoonnummer:  06-53 89 84 85

Email: fons.van.diemen@wydeblik.nl

 

Volg ons op LinkedIn voor de actuele beschikbaarheid: www.linkedin.com/company/wydeblik

Back-office medewerker

Een onmisbare schakel: iemand die zorgt voor de administratieve afhandeling rond het team. Inzet van een back-office medewerker zorgt ervoor dat uw consulenten zich kunnen focussen op het primaire proces van melding tot en met indicatiestelling. Aanpassen van beschikkingen, het proces van zorgtoewijzing en administratie rondom inkoop kunt u aan de back-office medewerker overlaten. Dit geldt ook voor de zorgvuldige overdracht van uw front-office naar uw back-office systemen. Deze accurate, slimme medewerkers zijn in zo’n geval goud waard!

Consulent Wmo en Jeugd 2017

Een goede Wmo consulent is moeilijk te vinden: meer en meer wordt duidelijk dat de kanteling veel vraagt van consulenten in de uitvoering. Een goede consulent heeft ervaring met 3 prestatievelden:

 • kennis en vaardigheden voor het stellen van indicaties;
 • kennis van de Wmo en de gemeentelijke organisatie;
 • kennis van een breed zorgaanbod en de sociale kaart.

De gemeente ziet liever niet dat iemand “meedenkt met de burger”, maar is op zoek naar mensen die problemen in kaart brengen en toetsen aan de regelgeving op die manier wordt een goed advies gegeven over een eventuele maatwerkvoorziening, waarbij het van belang is dat eerst wordt gekeken of het probleem niet zelf door de burger of diens omgeving kan worden opgelost. Daarnaast is het van belang dat de consulent een advies kort en bondig op papier kan zetten.

 

Wydeblik selecteert consulenten op alle drie de prestatievelden. Zonodig scholen wij bij. Hiermee garanderen wij de inzet van direct inzetbare en betrokken professionals die vanaf dag 1 voor de gemeente aan de slag kunnen. Bent u op zoek naar een consulent met een brede kennis, maar ook met een specialisme? Dan beschikken wij over mensen met kennis en ervaring van Wmo, Begeleiding, Jeugd en Participatie.

De professionals van Wydeblik worden zo nodig bijgeschoold. Het is ook mogelijk dat medewerkers in de uitvoering (van uw gemeente) inschrijven op deze trainingen via Wydeblik.

Medewerker voor de toegang

Een goede melding bestaat uit 3 zaken:

 1. Wat is de vraag? Wat is de vraag achter de vraag?
 2. wat is de complexiteit van de vraag?
 3. Wat is de urgentie van de vraag?

De telefonistes (medewerker Toegang of aanmeldfunctionaris) zijn ervaren en worden extra getraind. Daarnaast voelen zij zich verantwoordelijk voor de sociale kaart en voor de afspraakplanning.

Aspirant consulent

Er zijn zeer goede professionals die graag aan het werk willen. Vaak et veel werkervaring en passie. Toch voldoen deze mensen niet altijd aan het vereiste ervaringsniveau (wel ervaring, maar niet de gevraagde 3 jaar) van een consulent. In zo’n geval kunnen we in overleg met de klant ook een aspirant consulent inzetten: iemand voor een laag tarief die veel werk uit handen neemt.

Capaciteit

Indicaties: Kopzorg of kantelkans?

Snel en flexibel kunnen beschikken over de juiste mensen is in veel gevallen een voorwaarde om binnen krappe budgetten en complexe opgaven te kunnen manoeuvreren als management. Uiteraard kunnen wij werkzaamheden opvangen bij zwangerschap of ziekte. Ook de (vaak tijdelijke) financiering van taken en de implementatie van nieuwe wetten en initiatieven leidt tot een grotere vraag naar tijdelijke professionals. helaas liggen goede adviseurs, beleidsmedewerkers, professionals sociale wijkteams, projectmanagers of coördinatoren niet voor het oprapen.

Wydeblik plaatst professionals die begrijpen wat de doelen zijn van de transformatie. Dat geldt voor alle rollen: van directeur Sociaal Domein tot functies binnen het wijkteam. Van een medewerker Bezwaar en Beroep tot beleidsmedewerker Participatiewet of een ervaren projectleider.

Aan Wydeblik zijn professionals verbonden die een stevige selectieprocedure hebben doorlopen. Wij investeren voortdurend in onze professionals door opleidingen, kennisbijeenkomsten, seminars, intervisie en collegiale advisering. Voor ons is dit vanzelfsprekend, want wij zijn trots op onze mensen en willen voor u als opdrachtgever het verschil kunnen maken. Zo beschikt u over professionals die goed in hun vel zitten, de opgave van gemeenten begrijpen en met veel elan aan de slag gaan.

Wydeblik biedt ook Jong Professionals (JP’s), die bewust voor een carrière bij gemeenten hebben gekozen, de kans om in een trainee programma bij gemeenten aan de slag te gaan. Vragen over de inzet van onze mensen?

 

 

 

Advies

Op veel fronten bieden gangbare aanpakken en oplossingen onvoldoende antwoord op de opgaven waar gemeenten nu voor staan. Gemeenten zullen de komende jaren voortdurend alle ontwikkelingen in zowel uitvoering als de Transformatie moeten combineren. Kantelen, regie, regionale samenwerking, integraal werken, resultaatgerichte sturing, contractmanagement, outsourcing is slechts een greep uit de thema’s die aan actualiteit winnen in gemeentelijke organisaties.

Voor Wydeblik is het werkbaar en effectief krijgen van de gemeentelijke ambities en opgaven het uitgangspunt. Dus geen dure adviesrapporten die weer in een la verdwijnen. Handzame adviezen die aansluiten op de praktijk. adviezen waar je als gemeente  direct mee aan de slag kunt en die verbinden tussen bestuurders, managers en medewerkers in de uitvoering. Onze adviseurs werken in hun benadering altijd vanuit de samenhang tussen strategie, mensen en processen.

Vragen over onze adviseurs?

 

Management

Wydeblik kan u ondersteunen met managers op niveau van directie, afdelingsmanagement en teammanagement. Ook leveren wij programma- en projectmanagers met inhoudelijke kennis op het gebied van:

 • Regionale samenwerking;
  • Werk & Inkomen;
  • werkgeversservicepunten;
  • Regionaal Werkbedrijf;
  • (modulaire) gemeenschappelijke Regelingen (M)GR;
  • Regionale Inkoop & contractbeheer;
 • Financiën en bedrijfsvoering;
 • Sociale wijkteams, etc.

Managers die zich verbinden aan Wydeblik hebben een stevige selectieprocedure doorlopen. Zij hebben zich bewezen in verschillende opdrachten in het sociaal domein. Opdrachten waar het realiseren van verandering voorop staat. Onze drijfveer: klantvriendelijk en effectief organiseren van publieke dienstverlening. als creatieve denkers zijn onze managers in staat om voor strategische besluitvorming nieuwe perspectieven te creëren. Voor Wydeblik is een sterke focus op het werkbaar maken van organisatieveranderingen en implementaties maatgevend. Bij ons gaat het niet om een aanpak van ‘ de bezem er door halen’. Duurzame resultaten zijn in onze opvatting alleen haalbaar als er commitment is om samen de verandering door te gaan. Samen, met betrokkenheid van bestuurders, management, medewerkers, ketenpartners en ook cliënten.

Managers van Wydeblik zijn gewend om te gaan met weerstanden bij veranderingen. Dit betekent vaak loslaten van bestaande en bekende posities en (durven te) verbinden aan nieuwe werkwijzen. Daarom is het belangrijk om veranderingen te verbinden aan de persoonlijke bijdrage en ontwikkeling van management en medewerkers. In vele veranderingen die wij hebben ondersteund wordt in complexe situaties overzicht gehouden en voortgang bewaakt. In onze benadering contracteren wij met u als opdrachtgever een concreet programma waarin doelstellingen en voorwaarden duidelijk zijn benoemd. onze managers werken daarvoor op basis van heldere programmastructuur en -organisatie.

Managers van Wydeblik werken in hun benadering altijd in de driehoek   Strategie  –  Mensen  –  Processen, waarbij de samenhang essentieel is en door ons nadrukkelijk in de aanpak wordt meegenomen. Vragen over onze managers?

Managed services

Met de inzet van managed services biedt Wydeblik u de mogelijkheid om een volledige opgave als opdracht uit te besteden. u kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan het outsourcen van herindicaties. Waarbij Wydeblik de uitvoering verzorgt en op basis van uw verordeningen en uitvoeringsregels de keukentafelgesprekken voert en beschikkingen afgeeft. uiteraard leggen we alles in uw systemen vast. wij verbinden ons hierbij aan uw normen en doelstellingen.

Toepassingen van deze dienstverlening kan ook verder gaan. Zo kunnen wij tijdelijk of structureel uitvoerende organisatieonderdelen van u outsourcen. Denk hierbij aan sociale wijkteams of accountteams werkgeversdienstverlening. De aanleiding kan verschillend zijn: uw gemeente wil meer optreden als regiegemeente of u wilt vanuit een tijdelijk arrangement, op basis van een andere setting, de performance van de unit verbeteren. Wydeblik verbindt zich aan uw opgaven en doelstellingen. Onderweg geen verrassingen. Wydeblik denkt graag mee over de aanpak van een probleem of verbetering binnen uw gemeente.

Vraag over managed services?