Bedrijfsvoering

Home / Vacatures / Archive by category "Bedrijfsvoering"
Wil jij jouw expertise op het gebied van diversiteitsbeleid en diversiteitsvraagstukken graag inzetten?

Wil jij jouw expertise op het gebied van diversiteitsbeleid en diversiteitsvraagstukken graag inzetten?

Wydeblik zoekt een Afdelingshoofd Diversiteit – Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit

? 09-01-2019? Noord-Holland
⏱ 5 maand, mogelijk verlengen? WO
? 32  uur per week

Reageren voor dinsdag 24 december 2019, 10.00 uur

Wordt dit jouw functie?
Je gaat dagelijks leiding geven aan de afdeling Diversiteit, bestaande uit 18 fte.
Begeleiding geven aan de afdeling Diversiteit bij de realisatie van de bestuurlijke ambities zoals verwoord in de beleidsbrief Diversiteit & Inclusiviteit van 18 november 2018. Hiervoor moet een nieuwe werkwijze geïmplementeerd en geoptimaliseerd worden met de volgende elementen:

 • in control komen van de opgave,
 • de personele capaciteit en de financiën;
 • het toewerken naar een professionele feedback cultuur en het
 • creëren van het daarvoor randvoorwaardelijke gevoel van veiligheid;
 • het scheppen van synergie en
 • stimuleren van teamvorming en taakvolwassenheid.

Het implementeren van deze werkwijze moet leiden tot het verhogen van de impact van de afdeling in de stad en binnen de gemeentelijke organisatie.

Eisen

 • WO werk- en denkniveau
 • WO diploma op het gebied van Nederlands recht en Wijsbegeerte
 • Minimaal 7 jaar leidinggevende ervaring
 • Kennis en expertise op het gebied van diversiteitsbeleid en diversiteitsvraagstukken opgedaan in de laatste 4 jaar
 • Ervaring in het organisatieadvies vak als adviseur of onderzoeker opgedaan in de laatste 3 jaar

Wensen

 • Specialisatie in rechtsfilosofie
 • Ervaring in het werken aan cultuurveranderingen en organisatieontwikkelingen in een weerbarstige en complexe omgeving
 • Specifieke deskundigheid op het gebied van sturingsvraagstukken

Wie zijn wij?
Wydeblik is voortdurend op zoek naar professionals die begrijpen wat de doelen zijn van de transformatie.
Met een frisse blik en kijkend naar mogelijkheden gaan we in gesprek. Kritisch en realistisch, maar bovenal opbouwend, motiverend en persoonlijk. Samen kijken we naar je CV en naar passende vacatures. We werken met een klein team waardoor schakelen makkelijk is.

Wat bieden wij?

 • Een goed arbeidsvoorwaardenpakket en marktconform salaris
 • Intervisie en persoonlijke begeleiding
 • Reiskostenvergoeding (OV, Auto)
 • Vakantiedagen en vakantiegeld horen er ook bij
 • Interessante bonus regeling

Interesse?
Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan de genoemde criteria voldoet.
Heb je vragen? Bel Fons 06-53898485

De sollicitatiegesprekken vinden plaats tussen 6 en 8 januari 2020.

Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) behoren tot onze standaard selectieprocedure.

Sollicitatieformulier

  Je naam (verplicht)

  Woonplaats (verplicht)

  Je e-mail (verplicht)

  Telefoon (verplicht)

  Upload je CV (verplicht)

  Jouw motivatie voor de functie

  Ik ga akkoord met het verwerken van mijn gegevens in de database voor huidige vacatures en passende toekomstige functies. Voor meer informatie zie onze Privacyverklaring.

  Ben jij een Verandermanager die zich wil inzetten voor de Jeugdgezondheidszorg?

  Ben jij een Verandermanager die zich wil inzetten voor de Jeugdgezondheidszorg?

  Wydeblik zoekt een Verandermanager planproces Jeugdgezondheidszorg

  ? 01-03-2020? Noord-Holland
  ⏱ 12 maanden? HBO/WO
  ? 36  uur? X

  Reageren voor vrijdag 14 februari 2020, 10.00 uur

  Wordt dit jouw functie?

  Functieomschrijving
  De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Amsterdam zoekt voor 36 uur per week een interim Verandermanager planproces Jeugdgezondheidszorg.
  Voor de functionele aansturing van het planbureau, de begeleiding van een verandertraject en het komen tot een herinrichting van het planbureau zoekt Jeugdgezondheidszorg een Verandermanager. De
  Verandermanager functioneert als verlengstuk van het MT JGZ.

  Werkzaamheden
  Het planbureau ondersteunt het operationele planproces van de Jeugdgezondheidszorg; het inplannen van medewerkers, spreekuren professionals, uitnodigen van kinderen/ouders op zo’n wijze dat er een goede
  balans ontstaat tussen klant, medewerkers en proces. Jeudgezondheidszorg heeft ca 400 medewerkers in dienst en 180.000 kinderen onder zorg. Daarnaast handelt het planbureau het inkomend telefoonverkeer af (callflowproces) voor Jeugdgezondheidszorg en de Ouder-en Kindteams. Er komen jaarlijks ca 175.000 telefoontjes binnen.
  De Jeugdgezondheidszorg maakt in Amsterdam onderdeel uit van de Ouder-en Kind teams. In regio Amstelland werkt Jeugdgezondheidszorg samen met de sociale teams jeugd.
  Als Jeugdgezondheidszorg staan we naast de ouders en de jongeren om gezond, veilig en kansrijk opgroeien mogelijk te maken. We maken daarbij gebruik van het eigen vermogen vanaf de zwangerschap
  tot aan de volwassenheid van de jeugdigen.
  De doorontwikkeling in het sociaal domein van gemeente Amsterdam en regio Amstelland maakt het nodig dat Jeugdgezondheidszorg zich organisatorisch verder ontwikkelt. Deze ontwikkeling is vastgelegd in de
  veranderopgave Jeugdgezondheidszorg. De drie veranderlijnen zijn:
  1. Anticiperen en inspelen op behoeften en wensen van kind, ouders en wijk. Meer persoonlijke zorg op maat, meer richten op veerkracht en eigen regie van ouders, jongeren en kinderen;
  2. Versterken van persoonlijk en professioneel leiderschap van alle Jeugdgezondheidszorg-medewerkers. Ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. Ontwikkelen van bewustzijn eigen vakmanschap én de grenzen
  ervan. Reflecteren op eigen denken en doen;
  3. Integraliteit in dienstverlening: samenwerken vanuit vertrouwen en vakmanschap in de Ouder- en Kind teams en met netwerkpartners in de wijk/ sociaal domein.
  De drie veranderlijnen hebben grote invloed op het plan- en callflowproces van het planbureau. Parallel hieraan zit het planbureau in een verandertraject. Dit verandertraject kan leiden tot een ander takenpakket
  en eventueel nieuwe/gewijzigde functies. Het planbureau bestaat momenteel uit twee teamleiders, planners en medewerkers planbureau (totaal 35 fte).

  Wat wordt verwacht van de verandermanager:F

  • Functioneel aansturen van het planbureau JGZ
  • Begeleiden van het verandertraject: waaronder vertaling en implementatie van de veranderopgave Jeugdgezondheidszorg naar het samenspel tussen het planbureau en de uitvoering en het verduidelijken van rollen, taken en verantwoordelijkheden
  • Vergroten van de onderlinge samenwerking in het planbureau en versterken van de samenwerking van het planbureau met het primaire proces (integrale aanpak)
  • Aansturing van de projecten die onderdeel zijn van het lopende verandertraject:
   – selectie en implementatie van planningssoftware (inclusief zelfroostering door professionals) -de ingebruikname van een nieuw call flowsysteem -(mede) verkennen van meer regie bij burgers d.m.v. inzetten van een afsprakentool en indien opportuun gereed maken voor implementatie
  • Voorstel tot herinrichting van het planbureau

  Gemeentelijke organisatie
  De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en
  wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

  Eisen

  -afgeronde HBO opleiding aangevuld met opleiding op gebied van verandermanagement

  -motivatiebrief

  – minimaal 5 jaar ervaring met aansturing van bedrijfsvoering processen in een complexe omgeving

  -ruime ervaring met het begeleiden van veranderprocessen in een complexe omgeving (minimaal 3 complexe veranderprocessen begeleid in de afgelopen 7 jaar)

  -leidinggevende ervaring met teams > 30 medewerkers

  Wensen
  – ervaring met aansturing/veranderprocessen van operationele planprocessen

  -kennis van sociaal domein en/of van Jeugdgezondheidszorg

  Wie zijn wij?

  Wydeblik is voortdurend op zoek naar professionals die begrijpen wat de doelen zijn van de transformatie.

  Met een frisse blik en kijkend naar mogelijkheden gaan we in gesprek. Kritisch en realistisch, maar bovenal opbouwend, motiverend en persoonlijk. Samen kijken we naar je CV en naar passende vacatures. We werken met een klein team waardoor schakelen makkelijk is.

  Wat bieden wij?

  • Een goed arbeidsvoorwaardenpakket en marktconform salaris
  • Intervisie en persoonlijke begeleiding
  • Reiskostenvergoeding (OV, Auto)
  • Vakantiedagen en vakantiegeld horen er ook bij
  • Interessante bonus regeling

  Interesse?

  Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan de genoemde criteria voldoet.

  Heb jij vragen? Bel Fons 06-53898485.

  De sollicitatiegesprekken zijn nog niet ingepland.

  Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) behoren tot onze standaard selectieprocedure.

  Sollicitatieformulier

   Je naam (verplicht)

   Woonplaats (verplicht)

   Je e-mail (verplicht)

   Telefoon (verplicht)

   Upload je CV (verplicht)

   Jouw motivatie voor de functie

   Ik ga akkoord met het verwerken van mijn gegevens in de database voor huidige vacatures en passende toekomstige functies. Voor meer informatie zie onze Privacyverklaring.

   Kan jij adviseren, versterken en verbinden? Reageer direct.

   Kan jij adviseren, versterken en verbinden? Reageer direct.

   Wydeblik zoekt een Procesregisseur Jeugd

   ? 10-07-2019? West-Brabant
   ⏱ 6 maanden? HBO
   ? 36  uur

    Reageren voor donderdag 4 juli 2019, 10.00 uur

   Wordt dit jouw functie?

   Als regisseur jeugd maak je onderdeel uit van het gemeentelijk sociaal domein. Samen met zo’n 500 professionals biedt of organiseer je ondersteuning op alle levensdomeinen voor mensen die dat (tijdelijk) nodig hebben.

   Als onderdeel van de keten jeugd richt jij je op het organiseren van ondersteuning voor de ongeveer 1800 gezinnen. Je werkt hierbij intensief samen met collega’s uit de jeugdketen en met je collega’s uit het gemeentelijk sociaal domein. Je functie is nog in ontwikkeling; jij bouwt eraan mee, met als doel maximaal van toegevoegde waarde te zijn voor je cliënten en je collega’s.

   Algemene kenmerken

   Als procesregisseur pak je een rol als er sprake is van stagnerende (keten)samenwerking, domein overstijgende problematiek, complexe vraagstukken in de justitiële keten (veiligheid) en/of grote financiële consequenties. Je voert hierbij de regie, en ondersteunt en adviseert collega’s binnen het jeugddomein, het verdere sociale domein en andere samenwerkingspartners.

   Kerntaken/taakomschrijving

   • Je voert (conform werkwijze toegangsmedewerker) de regie in casuïstiek waarin sprake is van stagnerende (keten)samenwerking, domein overstijgende problematiek, complexe vraagstukken in de justitiële keten (veiligheid) (te denken valt aan het inzetten van een gesloten plaatsing) en/of grote financiële consequenties. Je hebt hierbij de bevoegdheid om andere partijen in te schakelen of juist (tijdelijk) uit te schakelen.
   • Je adviseert collega’s binnen het sociale domein en andere samenwerkingspartners over processen in complexe casuïstiek
   • Je versterkt de samenwerking tussen beleid-contractbeheer-toegangsteam binnen de keten jeugd waardoor mogelijkheden om te sturen op omvang en soorten ingekochte gespecialiseerde zorg toenemen en uiteindelijk de kwaliteit van het beschikbare zorgaanbod verbetert.
   • Je brengt verbinding tot stand binnen andere onderdelen van het gemeentelijke sociale domein (o.a. WMO, leerplicht, kredietbank en het verbeterpunt).
   • Je verbetert de samenwerking tussen verschillende organisaties in de veiligheidsketen zodat er meer duidelijkheid komt over taken en verantwoordelijkheden binnen de veiligheidsketen, er geen conflicterende opdrachten meer zijn en de samenwerking/afstemming voor de klanten zo optimaal mogelijk verloopt.
   • Je hebt één of meerdere aandachtsgebieden; een actueel onderwerp waarop de procesregisseurs bevraagd kan worden door collega’s en waarbij hij/zij op de hoogte is van de inhoud, de afspraken, de partners etc.

   Competenties

   • Je beschikt over uitstekende uitdrukkingsvaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, voor het voeren van overleggen en het opstellen van (integrale) plannen
   • Je hebt een analytisch vermogen, en bent in staat om de hulpvraag van de cliënt te vertalen naar een passend aanbod.
   • Je kunt activerend en vraaggericht werken.

   Resultaatgerichtheid

   Samenwerken

   Klantgerichtheid

   Sociabiliteit

   Creativiteit

   Overtuigingskracht

    

   Kennis en deskundigheid

   – Je hebt een afgeronde relevante (sociaal domein) opleiding op HBO niveau;

   – Je bent SKJ of BIG geregistreerd;

   Je hebt:

   • kennis van de gemeentelijke organisatie, met name het sociaal domein;
   • kennis van de Jeugdwet, AWB, inkoop, PGB, sociale kaart in de regio, gemeentelijke verordeningen/beleidsregels;
   • inzicht in de veiligheidsketen;
   • kennis van de methodieken Signs of Safety, Sociale Netwerkversterking en Oplossingsgericht werken.
   • Je hebt specifieke kennis en vaardigheden op de gebieden
   • van stagnerende (keten)samenwerking, domeinoverstijgende problematiek, complexe vraagstukken in de justitiële keten (veiligheid) en/of grote financiële consequenties.

   Eisen

   • HBO werk- en denkniveau
   • SKJ of BIG registratie
   • Minimaal 2 jaar relevante werkervaring (regie complexe casuïstiek jeugd) en 5 jaar werkervaring in het algemeen
   • Inzicht in de veiligheidsketen
   • Specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van stagnerende (keten)samenwerking, domein overstijgende problematiek, complexe vraagstukken in de justitiële keten (veiligheid) en/of grote financiële consequenties

   Wensen

   • Afgeronde HBO opleiding op het gebied van het sociaal domein
   • Aantoonbare kennis van de gemeentelijke organisatie, met name op het sociaal domein
   • Aantoonbare kennis van de jeugdwet, AWB, inkoop, PGB, sociale kaart in de regio, gemeentelijke verordeningen/beleidsregels
   • Kennis van methodieken Signs of Safety, Sociale Netwerkversterking en Oplossingsgericht werken

   Wie zijn wij?

   Wydeblik is voortdurend op zoek naar professionals die begrijpen wat de doelen zijn van de transformatie.

   Met een frisse blik en kijkend naar mogelijkheden gaan we in gesprek. Kritisch en realistisch, maar bovenal opbouwend, motiverend en persoonlijk. Samen kijken we naar je CV en naar passende vacatures. We werken met een klein team waardoor schakelen makkelijk is.

   Wat bieden wij?

   • Een goed arbeidsvoorwaardenpakket en marktconform salaris
   • Intervisie en persoonlijke begeleiding
   • Reiskostenvergoeding (OV, Auto)
   • Vakantiedagen en vakantiegeld horen er ook bij
   • Interessante bonus regeling

   Interesse?

   Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan de genoemde criteria voldoet.

   Heb jij vragen? Bel 06-53898485

   Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) behoren tot onze standaard selectieprocedure.

    

   Sollicitatieformulier

    Je naam (verplicht)

    Woonplaats (verplicht)

    Je e-mail (verplicht)

    Telefoon (verplicht)

    Upload je CV (verplicht)

    Jouw motivatie voor de functie

    Ik ga akkoord met het verwerken van mijn gegevens in de database voor huidige vacatures en passende toekomstige functies. Voor meer informatie zie onze Privacyverklaring.

    Projectleider Sociaal Team

    Projectleider Sociaal Team

    Wydeblik is regelmatig op zoek naar Projectleiders voor 24 – 36 uur 

     

    ? Heel Nederland

    ? 16 – 40 uur

    ? HBO / WO


    Wydeblik plaatst projectleiders die in staat zijn te versnellen en in korte tijd veel te realiseren. Naast hun expertise (participatie, indicatieteams, inkoop, herontwerp van processen, etc) zijn zij gewend om te functioneren in een politiek gevoelige context.
     

     

    Wordt dit jouw functie?

    Als projectleider:

    • Ben je verantwoordelijk voor het opstellen van de projectopdracht;
    • Ben je integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van het project, dat wil zeggen voor de planning, budget, kwaliteit, informatievoorziening en de organisatie van het project;
    • Zorg je voor afstemming met en leg je verantwoording af aan de opdrachtgevers.

     We vragen een onafhankelijke projectleider die kan sturen op doelen en resultaat van dit project met onderstaande ervaring en competenties.

    Gevraagd wordt een stevige medewerker (HBO+/WO niveau), die snel op diverse terreinen van het sociaal domein de zaken oppakt. Kennis en ervaring (zowel wat betreft inhoud, als type werkzaamheden) is een must.

     

    Ervaring

    • Aantoonbare werkervaring binnen het sociaal domein
    • Kennis van de huidige leidende principes in de transformatie van het sociaal domein en de GGZ
    • Aantoonbare werkervaring met implementatie/integratie automatiseringssystemen
    • Minimaal afgeronde HBO bachelor opleiding
    • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider bij een gemeentelijke instelling
    • Ervaring met het leiden van complexe transformatieprojecten, waarbij diverse (soms tegenstelde) belangen spelen.
    • Ervaring met aansturen/opzetten/inrichten van een team en werkwijze.

     

    Competenties

    • Kunnen werken onder druk.
    • Snel kunnen schakelen tussen diverse niveaus (bestuur, management, beleid en uitvoering).
    • Sensitiviteit (onderkennen van weerstanden).
    • Kunnen verbinden (onderkennen belangentegenstellingen tussen personen en organisaties).
    • Besluitvaardig (knopen kunnen doorhakken).
    • Boegbeeld, kunnen enthousiasmeren.
    • Analytisch vermogen.

     

    Wie zijn wij?

    Wydeblik is voortdurend op zoek naar professionals die begrijpen wat de doelen zijn van de transformatie.

    Met een frisse blik en kijkend naar mogelijkheden gaan we in gesprek. Kritisch en realistisch, maar bovenal opbouwend, motiverend en persoonlijk. Samen kijken we naar je CV en naar passende vacatures. We werken met een klein team waardoor schakelen makkelijk is.

     

    Wat bieden wij?

    • Een goed arbeidsvoorwaardenpakket en marktconform salaris
    • Intervisie en persoonlijke begeleiding
    • Reiskostenvergoeding (OV, Auto)
    • Vakantiedagen en vakantiegeld horen er ook bij
    • Interessante bonus regeling

     

    Interesse?

    Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan de genoemde criteria voldoet.

    Heb jij vragen? Bel 06-53898485

     

    Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) behoren tot onze standaard selectieprocedure.

    Sollicitatieformulier

     Je naam (verplicht)

     Woonplaats (verplicht)

     Je e-mail (verplicht)

     Telefoon (verplicht)

     Upload je CV (verplicht)

     Jouw motivatie voor de functie

     Ik ga akkoord met het verwerken van mijn gegevens in de database voor huidige vacatures en passende toekomstige functies. Voor meer informatie zie onze Privacyverklaring.