Sociaal Wijkteam

Home / Vacatures / Archive by category "Sociaal Wijkteam"

Jeugdpsycholoog

Wydeblik zoekt Jeugdpsychologen (GZ, Orthopedagoog generalist, kinder- en jeugdpsycholoog) voor minimaal 24 uur/week in Noord-Holland.

In deze functie werk je vanuit één van de teams nauw samen met andere professionals waaronder een jeugdarts, adviseur en jeugdverpleegkundige. Je bent als lid van het team actief in de wijk, en/of op de school. Niet alleen voor de jeugd ben je beschikbaar, maar je kan ook benaderd worden door ouders en leerkrachten en andere professionals.

Jeugdpsycholoog

Aanpak:

De jeugdpsychologen baseren hun aanpak op de visie dat de ervaren problemen van jeugdigen en hun opvoeders in relatie staan tot hun leefwereld (gezin, onderwijs en leefomgeving).

Verbinden en motiveren zijn de basis. Alle jeugdpsychologen zijn geschoold in systeemgericht en oplossingsgericht werken en cognitieve gedragstherapie.

Er is een breed scala van mogelijke interventies; een EMDR behandeling kan ingezet worden, een aanpak om negatieve gedachten te beïnvloeden en grip op gedrag te krijgen, een aanpak gericht op opvoeding en belonen, psycho-educatie en nog veel meer.

Complicerende factoren (bij kind en/of ouders):

Bij het ontstaan van problemen spelen meerdere factoren een rol. Een gezin kan te maken krijgen met echtscheiding, armoede, werkloosheid, criminaliteit of migratie. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn vaak aanleiding voor problemen in het opgroeien en opvoeden. Ook kan een (verstandelijke) beperking of psychische problematiek zoals verslaving of onverwerkte rouw een factor zijn. De jeugdpsychologen nemen dit en uitdrukkelijk ook de krachten van de jeugdige en het gezin mee in hun analyse, advies en aanpak.

Taken:

De kern van het werk van de jeugdpsychologen is handelingsgerichte diagnostiek (onderkennen, verklaren en adviseren) en behandeling van de problematiek waarmee de jeugdige wordt aangemeld (zich aanmeldt). Veel voorkomende problemen zijn depressie, angst, traumatische stress en gedragsproblemen. Met betrekking tot de jonge kinderen noemen we nog hechtingsproblematiek en de speciale aanpak die daarbij vereist is.

Context:

De jeugdpsychologen zijn altijd binnen de context van opvoeding, onderwijs en leefomgeving aan de slag en dit leent zich bij uitstek voor samenwerking in multidisciplinaire teams. De jeugdpsychologen werken op de locaties van de ouder- en kind teams, op de scholen en thuis. Ze

zijn daar waar ze nodig zijn en het werk gedaan moet worden. De jeugdpsychologen werken met de kinderen en jongeren en met hun ouders en met alle andere relevante betrokkenen rondom het kind. De behandeling is zo kort als kan en zo lang als nodig is. Wanneer in het begin al duidelijk is dat gespecialiseerde zorg nodig is, zal in overleg met betrokkenen worden doorverwezen.

Wanneer specialistische zorg:

Bij verslaving, eetstoornissen, forensische problematiek, tics en dwang en persoonlijkheidsstoornissen is in principe specialistische zorg aangewezen. Hiervoor hebben we specialistische centra en topreferente zorg. Dit geldt ook bij ernstige depressie en angst, bij complex trauma, bij ernstige gedragsproblemen en ernstig autisme. En bij behandelingen waarbij medicatie nodig is.

Over de vacature

Functie-eisen

 • GZ-psycholoog (BIG-registratie) / orthopedagoog generalist (NVO / SKJ registratie) / kinder- en jeugdpsycholoog(NIP / SKJ registratie)
 • Ruime ervaring met diagnostiek en behandeling en deskundigheid op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie.

 Wat breng je mee?

Enthousiasme en motivatie om bij te dragen aan nieuwe ontwikkelingen. Uiteraard beschik je over goede communicatieve vaardigheden en gaan het zelfstandig verrichten van onderzoek en het bieden van een passende behandeling jou prima af. Professioneel en persoonlijk blijf je in ontwikkeling en op de hoogte van recente ontwikkelingen binnen jouw vakgebied. Tot slot draag je bij aan een aanspreekcultuur en creëer je samen met je collega’s een positief werkklimaat. Het is van belang dat je over de volgende competenties beschikt:

 • Lerend vermogen
 • Positief ingesteld
 • Analytisch denken
 • Oplossingsgericht

 Dienstverband

Je bent binnenkort beschikbaar. De functie wordt gehonoreerd afhankelijk van opleiding en ervaring. Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) behoren tot onze standaard selectieprocedure.

Sollicitatieformulier

  Je naam (verplicht)

  Woonplaats (verplicht)

  Je e-mail (verplicht)

  Telefoon (verplicht)

  Upload je CV (verplicht)

  Jouw motivatie voor de functie

  Ik ga akkoord met het verwerken van mijn gegevens in de database voor huidige vacatures en passende toekomstige functies. Voor meer informatie zie onze Privacyverklaring.

  Wil jij jouw expertise op het gebied van diversiteitsbeleid en diversiteitsvraagstukken graag inzetten?

  Wil jij jouw expertise op het gebied van diversiteitsbeleid en diversiteitsvraagstukken graag inzetten?

  Wydeblik zoekt een Afdelingshoofd Diversiteit – Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit

  ? 09-01-2019? Noord-Holland
  ⏱ 5 maand, mogelijk verlengen? WO
  ? 32  uur per week

  Reageren voor dinsdag 24 december 2019, 10.00 uur

  Wordt dit jouw functie?
  Je gaat dagelijks leiding geven aan de afdeling Diversiteit, bestaande uit 18 fte.
  Begeleiding geven aan de afdeling Diversiteit bij de realisatie van de bestuurlijke ambities zoals verwoord in de beleidsbrief Diversiteit & Inclusiviteit van 18 november 2018. Hiervoor moet een nieuwe werkwijze geïmplementeerd en geoptimaliseerd worden met de volgende elementen:

  • in control komen van de opgave,
  • de personele capaciteit en de financiën;
  • het toewerken naar een professionele feedback cultuur en het
  • creëren van het daarvoor randvoorwaardelijke gevoel van veiligheid;
  • het scheppen van synergie en
  • stimuleren van teamvorming en taakvolwassenheid.

  Het implementeren van deze werkwijze moet leiden tot het verhogen van de impact van de afdeling in de stad en binnen de gemeentelijke organisatie.

  Eisen

  • WO werk- en denkniveau
  • WO diploma op het gebied van Nederlands recht en Wijsbegeerte
  • Minimaal 7 jaar leidinggevende ervaring
  • Kennis en expertise op het gebied van diversiteitsbeleid en diversiteitsvraagstukken opgedaan in de laatste 4 jaar
  • Ervaring in het organisatieadvies vak als adviseur of onderzoeker opgedaan in de laatste 3 jaar

  Wensen

  • Specialisatie in rechtsfilosofie
  • Ervaring in het werken aan cultuurveranderingen en organisatieontwikkelingen in een weerbarstige en complexe omgeving
  • Specifieke deskundigheid op het gebied van sturingsvraagstukken

  Wie zijn wij?
  Wydeblik is voortdurend op zoek naar professionals die begrijpen wat de doelen zijn van de transformatie.
  Met een frisse blik en kijkend naar mogelijkheden gaan we in gesprek. Kritisch en realistisch, maar bovenal opbouwend, motiverend en persoonlijk. Samen kijken we naar je CV en naar passende vacatures. We werken met een klein team waardoor schakelen makkelijk is.

  Wat bieden wij?

  • Een goed arbeidsvoorwaardenpakket en marktconform salaris
  • Intervisie en persoonlijke begeleiding
  • Reiskostenvergoeding (OV, Auto)
  • Vakantiedagen en vakantiegeld horen er ook bij
  • Interessante bonus regeling

  Interesse?
  Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan de genoemde criteria voldoet.
  Heb je vragen? Bel Fons 06-53898485

  De sollicitatiegesprekken vinden plaats tussen 6 en 8 januari 2020.

  Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) behoren tot onze standaard selectieprocedure.

  Sollicitatieformulier

   Je naam (verplicht)

   Woonplaats (verplicht)

   Je e-mail (verplicht)

   Telefoon (verplicht)

   Upload je CV (verplicht)

   Jouw motivatie voor de functie

   Ik ga akkoord met het verwerken van mijn gegevens in de database voor huidige vacatures en passende toekomstige functies. Voor meer informatie zie onze Privacyverklaring.

   Heb jij 1-5 jaar ambulante werkervaring en affiniteit met de doelgroep LVB?

   Heb jij 1-5 jaar ambulante werkervaring en affiniteit met de doelgroep LVB?

   Zie jij jezelf werken met jongeren en kun jij verder schakelen op alle leefgebieden? Het hebben van een SKJ-registratie is niet noodzakelijk.

   Wij vertellen je graag meer. Bel ons 06-19939195 of reageer direct.

   Kwetsbare jeugdigen blijvend veilig stellen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Je stimuleert gezinnen en hun netwerk om het beste voor de jeugdige te doen. Je regisseert de hulpverlening, maakt verbindingen, zoekt samenwerking en grijpt in wanneer nodig.

   Als ambulant jeugdhulpverlener bied je specialistische hulp aan gezinnen en/of jeugdigen tot 18 jaar. Daarnaast ben je in staat om verder te schakelen op alle leefgebieden indien een jeugdige de 18-jarige leeftijd bereikt. Denk hierbij aan verdere begeleiding op het terrein van de WMO, WLZ of IFZO.

   Er is sprake van complexe en/of meervoudige problematiek in het gezin, waarbij er sprake kan zijn van kind- en/of ouderfactoren die van invloed zijn op de ontwikkeling en opvoedingssituatie. Eigen regie van de jeugdige en zijn netwerk staan centraal.

   Jij bent, samen met het gezin, verantwoordelijk voor het opstellen en coördineren van het gezinsplan. Je werkt outreachend bij de gezinnen thuis en in samenwerking met andere hulpverleners, het onderwijs en eventueel justitiële instellingen. Dit doe je niet alleen! Er staat een deskundig team achter je, dat bestaat uit gedragswetenschappers en ambulante begeleiders.

   Sollicitatieformulier

    Je naam (verplicht)

    Woonplaats (verplicht)

    Je e-mail (verplicht)

    Telefoon (verplicht)

    Upload je CV (verplicht)

    Jouw motivatie voor de functie

    Ik ga akkoord met het verwerken van mijn gegevens in de database voor huidige vacatures en passende toekomstige functies. Voor meer informatie zie onze Privacyverklaring.

    Kan jij adviseren, versterken en verbinden? Reageer direct.

    Kan jij adviseren, versterken en verbinden? Reageer direct.

    Wydeblik zoekt een Procesregisseur Jeugd

    ? 10-07-2019? West-Brabant
    ⏱ 6 maanden? HBO
    ? 36  uur

     Reageren voor donderdag 4 juli 2019, 10.00 uur

    Wordt dit jouw functie?

    Als regisseur jeugd maak je onderdeel uit van het gemeentelijk sociaal domein. Samen met zo’n 500 professionals biedt of organiseer je ondersteuning op alle levensdomeinen voor mensen die dat (tijdelijk) nodig hebben.

    Als onderdeel van de keten jeugd richt jij je op het organiseren van ondersteuning voor de ongeveer 1800 gezinnen. Je werkt hierbij intensief samen met collega’s uit de jeugdketen en met je collega’s uit het gemeentelijk sociaal domein. Je functie is nog in ontwikkeling; jij bouwt eraan mee, met als doel maximaal van toegevoegde waarde te zijn voor je cliënten en je collega’s.

    Algemene kenmerken

    Als procesregisseur pak je een rol als er sprake is van stagnerende (keten)samenwerking, domein overstijgende problematiek, complexe vraagstukken in de justitiële keten (veiligheid) en/of grote financiële consequenties. Je voert hierbij de regie, en ondersteunt en adviseert collega’s binnen het jeugddomein, het verdere sociale domein en andere samenwerkingspartners.

    Kerntaken/taakomschrijving

    • Je voert (conform werkwijze toegangsmedewerker) de regie in casuïstiek waarin sprake is van stagnerende (keten)samenwerking, domein overstijgende problematiek, complexe vraagstukken in de justitiële keten (veiligheid) (te denken valt aan het inzetten van een gesloten plaatsing) en/of grote financiële consequenties. Je hebt hierbij de bevoegdheid om andere partijen in te schakelen of juist (tijdelijk) uit te schakelen.
    • Je adviseert collega’s binnen het sociale domein en andere samenwerkingspartners over processen in complexe casuïstiek
    • Je versterkt de samenwerking tussen beleid-contractbeheer-toegangsteam binnen de keten jeugd waardoor mogelijkheden om te sturen op omvang en soorten ingekochte gespecialiseerde zorg toenemen en uiteindelijk de kwaliteit van het beschikbare zorgaanbod verbetert.
    • Je brengt verbinding tot stand binnen andere onderdelen van het gemeentelijke sociale domein (o.a. WMO, leerplicht, kredietbank en het verbeterpunt).
    • Je verbetert de samenwerking tussen verschillende organisaties in de veiligheidsketen zodat er meer duidelijkheid komt over taken en verantwoordelijkheden binnen de veiligheidsketen, er geen conflicterende opdrachten meer zijn en de samenwerking/afstemming voor de klanten zo optimaal mogelijk verloopt.
    • Je hebt één of meerdere aandachtsgebieden; een actueel onderwerp waarop de procesregisseurs bevraagd kan worden door collega’s en waarbij hij/zij op de hoogte is van de inhoud, de afspraken, de partners etc.

    Competenties

    • Je beschikt over uitstekende uitdrukkingsvaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, voor het voeren van overleggen en het opstellen van (integrale) plannen
    • Je hebt een analytisch vermogen, en bent in staat om de hulpvraag van de cliënt te vertalen naar een passend aanbod.
    • Je kunt activerend en vraaggericht werken.

    Resultaatgerichtheid

    Samenwerken

    Klantgerichtheid

    Sociabiliteit

    Creativiteit

    Overtuigingskracht

     

    Kennis en deskundigheid

    – Je hebt een afgeronde relevante (sociaal domein) opleiding op HBO niveau;

    – Je bent SKJ of BIG geregistreerd;

    Je hebt:

    • kennis van de gemeentelijke organisatie, met name het sociaal domein;
    • kennis van de Jeugdwet, AWB, inkoop, PGB, sociale kaart in de regio, gemeentelijke verordeningen/beleidsregels;
    • inzicht in de veiligheidsketen;
    • kennis van de methodieken Signs of Safety, Sociale Netwerkversterking en Oplossingsgericht werken.
    • Je hebt specifieke kennis en vaardigheden op de gebieden
    • van stagnerende (keten)samenwerking, domeinoverstijgende problematiek, complexe vraagstukken in de justitiële keten (veiligheid) en/of grote financiële consequenties.

    Eisen

    • HBO werk- en denkniveau
    • SKJ of BIG registratie
    • Minimaal 2 jaar relevante werkervaring (regie complexe casuïstiek jeugd) en 5 jaar werkervaring in het algemeen
    • Inzicht in de veiligheidsketen
    • Specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van stagnerende (keten)samenwerking, domein overstijgende problematiek, complexe vraagstukken in de justitiële keten (veiligheid) en/of grote financiële consequenties

    Wensen

    • Afgeronde HBO opleiding op het gebied van het sociaal domein
    • Aantoonbare kennis van de gemeentelijke organisatie, met name op het sociaal domein
    • Aantoonbare kennis van de jeugdwet, AWB, inkoop, PGB, sociale kaart in de regio, gemeentelijke verordeningen/beleidsregels
    • Kennis van methodieken Signs of Safety, Sociale Netwerkversterking en Oplossingsgericht werken

    Wie zijn wij?

    Wydeblik is voortdurend op zoek naar professionals die begrijpen wat de doelen zijn van de transformatie.

    Met een frisse blik en kijkend naar mogelijkheden gaan we in gesprek. Kritisch en realistisch, maar bovenal opbouwend, motiverend en persoonlijk. Samen kijken we naar je CV en naar passende vacatures. We werken met een klein team waardoor schakelen makkelijk is.

    Wat bieden wij?

    • Een goed arbeidsvoorwaardenpakket en marktconform salaris
    • Intervisie en persoonlijke begeleiding
    • Reiskostenvergoeding (OV, Auto)
    • Vakantiedagen en vakantiegeld horen er ook bij
    • Interessante bonus regeling

    Interesse?

    Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan de genoemde criteria voldoet.

    Heb jij vragen? Bel 06-53898485

    Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) behoren tot onze standaard selectieprocedure.

     

    Sollicitatieformulier

     Je naam (verplicht)

     Woonplaats (verplicht)

     Je e-mail (verplicht)

     Telefoon (verplicht)

     Upload je CV (verplicht)

     Jouw motivatie voor de functie

     Ik ga akkoord met het verwerken van mijn gegevens in de database voor huidige vacatures en passende toekomstige functies. Voor meer informatie zie onze Privacyverklaring.

     Ambulant (Jeugd)hulpverleners (wijk en regio)

     Ambulant (Jeugd)hulpverleners (wijk en regio)

     Wydeblik zoekt regelmatig Ambulant Jeugdhulpverleners

      

     ? z.s.m.? Heel Nederland
     ⏱ 12 maanden? HBO en/of WO
     ? 8 – 40  uur? SKJ-registratie

     Wordt dit jouw functie?

     Als Ambulant Jeugdhulpverlener ben je verantwoordelijk voor het traject van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. Je ondersteunt bij gedragsproblemen en psychiatrische problematiek, zoals ASS, angst- en dwang, AD(H)D, depressieve klachten en hechtingsproblematiek. Je begeleidt hen op het gebied van sociale vaardigheden, zelfredzaamheid & zelfstandigheid, vergroten van assertiviteit & weerbaarheid en psycho-educatie. Je biedt op een laagdrempelige manier coaching en observeert, signaleert en begeleidt de klant thuis of op locatie.

     Kwetsbare jeugdigen blijvend veilig stellen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Je stimuleert gezinnen en hun netwerk om het beste voor de jeugdige te doen. Je regisseert de hulpverlening, maakt verbindingen, zoekt samenwerking en grijpt in wanneer nodig. Eigen regie van de jeugdige en zijn netwerk staan centraal.

     Wensen

     • Een afgeronde HBO opleiding (SPH, MWD, CMV, toegepaste psychologie & Social Work) of en afgeronde WO-studie Pedagogiek of Psychologie;
     • Je bent SKJ-geregistreerd;
     • Kennis en/of ervaring met licht verstandelijk beperkte jeugdigen en/of autisme;
     • Bij voorkeur werkervaring binnen de kinder-, jeugd- en volwassenenhulpverlening (werkervaring met ASS is een pre);
     • Gezinsgericht en handelingsgericht werken;
     • Beschikt over ruime ervaring binnen ambulante hulpverlening (1 tot 5 jaar) en je hebt ervaring met begeleiding in de opvoedsituatie;
     • 8 tot 36 uur per week beschikbaar voor de duur van minimaal een jaar;
     • In het bezit van een rijbewijs (een eigen auto is een pre);
     • Een enthousiaste, creatieve en flexibele werkhouding;
     • In staat zelfstandig & individueel te werken, maar weet goed wanneer af te stemmen, overleggen (met o.a. ketenpartners) en hulp te vragen aan de zorgcoördinatoren.

      

     Wie zijn wij?

     Wydeblik is voortdurend op zoek naar professionals die begrijpen wat de doelen zijn van de transformatie.

     Met een frisse blik en kijkend naar mogelijkheden gaan we in gesprek. Kritisch en realistisch, maar bovenal opbouwend, motiverend en persoonlijk. Samen kijken we naar je CV en naar passende vacatures. We werken met een klein team waardoor schakelen makkelijk is.

      

     Wat bieden wij?

     • Een goed arbeidsvoorwaardenpakket en marktconform salaris
     • Intervisie en persoonlijke begeleiding
     • Reiskostenvergoeding (OV, Auto)
     • Vakantiedagen en vakantiegeld horen er ook bij
     • Interessante bonus regeling

      

     Interesse?

     Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan de genoemde criteria voldoet.

     Heb jij vragen?  Bel 06-53898485.

      

     Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) behoren tot onze standaard selectieprocedure.

     Sollicitatieformulier

      Je naam (verplicht)

      Woonplaats (verplicht)

      Je e-mail (verplicht)

      Telefoon (verplicht)

      Upload je CV (verplicht)

      Jouw motivatie voor de functie

      Ik ga akkoord met het verwerken van mijn gegevens in de database voor huidige vacatures en passende toekomstige functies. Voor meer informatie zie onze Privacyverklaring.