Vervolg sliders

Home / Archive by category "Vervolg sliders"

Wat kan Wydeblik voor u betekenen?

De basis op orde

Gemeenten willen graag weten of initiatieven werken, wat ze opbrengen en bij wie die opbrengsten terechtkomen. Zo ook in het geval van de sociale teams. Daarvoor is monitoring en operationele sturingsinformatie voor effectmeting noodzakelijk. Hierbij ondersteunen we u met het verkrijgen van de noodzakelijke informatie. Denk hierbij aan:

  • de Publieke Meerwaarde  –  voor (financiële) effecten van aanpak;
  • Praktijkgestuurde Effectmeting  –  informatie voor opdrachtgevers en de kwalitatieve verbetering van diensten;
  • Kwalitatief onderzoek naar effecten van activiteiten, programma’s, projecten en initiatieven.

Professionals

Veel kennis en ervaring is aanwezig bij professionals die voorheen uitvoering gaven aan hulpverlening en ondersteuning aan cliënten. Medewerkers uit Jeugdzorg, ouderenzorg, wijkverpleging, dagbesteding en intermediaire diensten zoals MEE zijn opgenomen in de wijkteams. Maar al te vaak zien wij dat het beoordelingskader van deze medewerkers uit de oude setting wordt geïmporteerd in het wijkteam. Wydeblik selecteert en investeert stevig in haar professionals. Belangrijk is dat zij de nieuwe opgave van een wijkteam kunnen acteren, traditionele opvattingen over helpverlening loslaten en ‘ de kanteling’ willen realiseren. het afgeven van een indicatie en beschikking is voor hen niet vreemd net zo min als het verwijzen en verbinden met ondersteuning uit de 0-de lijn.

Opleiding en coaching

Wijkteams zijn veelal samengesteld uit medewerkers van de gemeente en ketenpartners. hoe komt een sociaal team uit haar hulpverleners-reflex? Zo’n team moet leren binnen de gemeentelijke opgave te werken en moet kunnen beschikken over uiteenlopende competenties. Daarom zijn opleidingen, coaching en intervisie belangrijke instrumenten. De teams moeten de nieuwe opgaven echt in kunnen vullen. Daar ligt namelijk de basis voor innovatie van het systeem.

 

 

 

Sociale wijkteams

Kern van het nieuwe stelsel zijn de sociale wijkteams. Het doel van deze teams is voor alle gemeenten hetzelfde: een beter op elkaar afgestemde dienstverlening aan burgers die het alleen niet redden. Er zal een kanteling in denken en handelen plaats moeten vinden. Vanuit de teams zal de burgerkracht versterkt moeten worden, de relatie met de huisartsen als ‘partner in de eerste lijn’ verstevigd moeten worden en de werkprocessen tussen de teams en andere vormen van dienstverlening moeten adequaat worden ingericht.

De opstart van deze teams is een constant ontwikkelproces, en de praktijk roept vragen en onzekerheden op over doelstelling, samenstelling, financiering, mandaat en competenties van medewerkers.

De gewenste kanteling naar meer participatie en ondersteuning door netwerken uit de directe omgeving (0-de lijn) is een forse uitdaging voor gemeenten, maar biedt tegelijk grote kansen. Participatie is het sleutelwoord. Er ligt een kans om vanuit de nabijheid de ondersteuning vorm te geven, integraal, beginnend vanuit de vraag van een persoon of een gezin. Voor de burgers zitten er geen schotten tussen werk, zorg of opvoeden. En er ligt een kans om professionals de ruimte te geven om samen met de cliënt richting te geven aan de ondersteuning. Daarbij maakt de professional vanuit zijn deskundigheid een afweging over inzet van middelen en voelt zich daar verantwoordelijk voor.

Wydeblik Plaatst professionals die begrijpen wat de doelen zijn van de transformatie.