De basis op orde

Home / Nieuws / De basis op orde
De basis op orde

Gemeenten bouwen aan een nieuw lokaal systeem voor de ondersteuning van burgers bij opvoeden, het vinden van werk, het geven van een uitkering en toeslagen, en het bieden van zorg aan mensen. Een werkwijze waarin burgers meer worden aangesproken op wat ze zelf en met elkaar kunnen doen. De burger wordt door middel van maatwerk ondersteuning geboden op alle leefdomeinen. Een werkwijze waarin wordt voorkomen dat meerdere hulpverleners zonder dat ze het van elkaar weten, tegelijk, met een gezin aan de slag gaan en waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van alle voorzieningen in wijk en buurt. Dat moet leiden tot sneller en beter passende dienstverlening en het minder inschakelen van specialisten.

De transformatie
Het transformatieproces (vooral de inhoudelijke vernieuwing en cultuur) is gericht op het realiseren van de beoogde inhoudelijke effecten van de stelselwijziging: ander gedrag van professionals en burgers, andere cultuur bij instellingen en professionals, andere werkwijzen en vooral ook het anders met elkaar omgaan tussen burgers, cliënten, professionals, instellingen en gemeenten. De startdatum van het transformatieproces is nog wel redelijk te duiden, maar de einddatum niet. Het is veel meer een veranderproces dat in gang wordt gezet.

De transitie
Met de transitie wordt in algemene zin bedoelt: het veranderen van het huidige stelsel: de regels, de wetten, financiële verhoudingen en dergelijke, die het mogelijk maken om tot een nieuwe situatie te komen. De transitie wordt als randvoorwaardelijk gezien om de bredere doelstellingen die verbonden zijn aan het bouwen van een nieuw sociaal domein, te kunnen verwezenlijken.

Sociaal domein
In het sociaal domein zien we in de kern 3 leefgebieden waar de decentralisaties op gericht zijn: de Jeugdhulp, de Wmo/Awbz en de Participatiewet.

Bron: Factoren die bijdragen aan het transformeren van het sociaal domein, Radar, bureau voor sociale vraagstukken.