‘Zorg’ wordt ‘Begeleiding’

Home / Nieuws / ‘Zorg’ wordt ‘Begeleiding’
‘Zorg’ wordt ‘Begeleiding’

Op 1 januari 2015 zijn taken op het gebied van zorg, welzijn en werk overgeheveld van het Rijk of de provincie naar de gemeenten. De gemeenten krijgen minder geld om deze taken uit te voeren. Veranderingen zijn niet altijd leuk, toch is het nodig de zorg en ondersteuning aan te passen aan onze veranderende samenleving. Als mensen langer thuis willen wonen, moet de zorg daarop inspelen. Als mensen meer zelf willen regelen, moet dat mogelijk zijn. En iedereen die écht zorg of ondersteuning nodig heeft om zelfstandig te kunnen leven, moet die hulp kunnen krijgen. Nu en in de toekomst.

Efficiëntie met inzicht
gemeenten krijgen er een aanzienlijk takenpakket bij. binnen het sociaal domein moeten zij maatwerk gaan leveren. Een van de doelstellingen is dat gemeenten beter gaan aansluiten op vragen en behoeften van de burger. Veel zaken kunnen efficiënter en beter. Zo wordt er gekeken naar wat een cliënt nog wèl kan, en niet alleen naar wat een cliënt niet meer kan. Het wordt steeds belangrijker om te kijken of de gemeente de rol van begeleider kan spelen door in oplossingen te denken. Dit kan hulp zijn van familie, vrienden, vrijwilligers of buurtgenoten. Of hulp van diensten in de buurt, zoals een maaltijdservice of het maatjesproject.

Professionals van Wydeblik
Wydeblik staat vierkant achter deze ontwikkeling. Het is een belangrijke verandering die een groot effect op onze samenleving zal hebben. De mensen van Wydeblik zijn zich bewust van deze ontwikkeling en gaan voor uw gemeente aan de slag.
Zorg wordt begeleiding. De overheid neemt de zorg niet langer over, maar helpt de cliënt, de verzorgers en de familieleden met het oplossen hiervan. De veranderingen in de hulpverlening in Nederland vragen om goede professionals. Wydeblik wil daarin verder reiken: op welke manier kunnen we ‘zorg voor mensen’ transformeren naar het ‘begeleiden van mensen’ en welke hulp is daar dan bij nodig? De mens staat centraal, maar de oplossingen vragen om creativiteit. Wydeblik heeft professionals met visie en met inlevingsvermogen. Om te kunnen werken in het Sociaal Domein van gemeenten kennen wij het nieuwe zorgstelsel. De toepassing daarvan zet de mens en zijn omgeving centraal. Wilt u meer informatie? Bel dan gerust met Heleen Sluijs 06-53176865