Advies

Home / Onze diensten / Advies

Op veel fronten bieden gangbare aanpakken en oplossingen onvoldoende antwoord op de opgaven waar gemeenten nu voor staan. Gemeenten zullen de komende jaren voortdurend alle ontwikkelingen in zowel uitvoering als de Transformatie moeten combineren. Kantelen, regie, regionale samenwerking, integraal werken, resultaatgerichte sturing, contractmanagement, outsourcing is slechts een greep uit de thema’s die aan actualiteit winnen in gemeentelijke organisaties.

Voor Wydeblik is het werkbaar en effectief krijgen van de gemeentelijke ambities en opgaven het uitgangspunt. Dus geen dure adviesrapporten die weer in een la verdwijnen. Handzame adviezen die aansluiten op de praktijk. adviezen waar je als gemeente  direct mee aan de slag kunt en die verbinden tussen bestuurders, managers en medewerkers in de uitvoering. Onze adviseurs werken in hun benadering altijd vanuit de samenhang tussen strategie, mensen en processen.

Vragen over onze adviseurs?