Capaciteit

Home / Onze diensten / Capaciteit

Indicaties: Kopzorg of kantelkans?

Snel en flexibel kunnen beschikken over de juiste mensen is in veel gevallen een voorwaarde om binnen krappe budgetten en complexe opgaven te kunnen manoeuvreren als management. Uiteraard kunnen wij werkzaamheden opvangen bij zwangerschap of ziekte. Ook de (vaak tijdelijke) financiering van taken en de implementatie van nieuwe wetten en initiatieven leidt tot een grotere vraag naar tijdelijke professionals. helaas liggen goede adviseurs, beleidsmedewerkers, professionals sociale wijkteams, projectmanagers of coördinatoren niet voor het oprapen.

Wydeblik plaatst professionals die begrijpen wat de doelen zijn van de transformatie. Dat geldt voor alle rollen: van directeur Sociaal Domein tot functies binnen het wijkteam. Van een medewerker Bezwaar en Beroep tot beleidsmedewerker Participatiewet of een ervaren projectleider.

Aan Wydeblik zijn professionals verbonden die een stevige selectieprocedure hebben doorlopen. Wij investeren voortdurend in onze professionals door opleidingen, kennisbijeenkomsten, seminars, intervisie en collegiale advisering. Voor ons is dit vanzelfsprekend, want wij zijn trots op onze mensen en willen voor u als opdrachtgever het verschil kunnen maken. Zo beschikt u over professionals die goed in hun vel zitten, de opgave van gemeenten begrijpen en met veel elan aan de slag gaan.

Wydeblik biedt ook Jong Professionals (JP’s), die bewust voor een carrière bij gemeenten hebben gekozen, de kans om in een trainee programma bij gemeenten aan de slag te gaan. Vragen over de inzet van onze mensen?