Consulent Wmo en Jeugd 2017

Home / Onze diensten / Consulent Wmo en Jeugd 2017

Een goede Wmo consulent is moeilijk te vinden: meer en meer wordt duidelijk dat de kanteling veel vraagt van consulenten in de uitvoering. Een goede consulent heeft ervaring met 3 prestatievelden:

  • kennis en vaardigheden voor het stellen van indicaties;
  • kennis van de Wmo en de gemeentelijke organisatie;
  • kennis van een breed zorgaanbod en de sociale kaart.

De gemeente ziet liever niet dat iemand “meedenkt met de burger”, maar is op zoek naar mensen die problemen in kaart brengen en toetsen aan de regelgeving op die manier wordt een goed advies gegeven over een eventuele maatwerkvoorziening, waarbij het van belang is dat eerst wordt gekeken of het probleem niet zelf door de burger of diens omgeving kan worden opgelost. Daarnaast is het van belang dat de consulent een advies kort en bondig op papier kan zetten.

 

Wydeblik selecteert consulenten op alle drie de prestatievelden. Zonodig scholen wij bij. Hiermee garanderen wij de inzet van direct inzetbare en betrokken professionals die vanaf dag 1 voor de gemeente aan de slag kunnen. Bent u op zoek naar een consulent met een brede kennis, maar ook met een specialisme? Dan beschikken wij over mensen met kennis en ervaring van Wmo, Begeleiding, Jeugd en Participatie.

De professionals van Wydeblik worden zo nodig bijgeschoold. Het is ook mogelijk dat medewerkers in de uitvoering (van uw gemeente) inschrijven op deze trainingen via Wydeblik.