Management

Home / Onze diensten / Management

Wydeblik kan u ondersteunen met managers op niveau van directie, afdelingsmanagement en teammanagement. Ook leveren wij programma- en projectmanagers met inhoudelijke kennis op het gebied van:

 • Regionale samenwerking;
  • Werk & Inkomen;
  • werkgeversservicepunten;
  • Regionaal Werkbedrijf;
  • (modulaire) gemeenschappelijke Regelingen (M)GR;
  • Regionale Inkoop & contractbeheer;
 • Financiën en bedrijfsvoering;
 • Sociale wijkteams, etc.

Managers die zich verbinden aan Wydeblik hebben een stevige selectieprocedure doorlopen. Zij hebben zich bewezen in verschillende opdrachten in het sociaal domein. Opdrachten waar het realiseren van verandering voorop staat. Onze drijfveer: klantvriendelijk en effectief organiseren van publieke dienstverlening. als creatieve denkers zijn onze managers in staat om voor strategische besluitvorming nieuwe perspectieven te creëren. Voor Wydeblik is een sterke focus op het werkbaar maken van organisatieveranderingen en implementaties maatgevend. Bij ons gaat het niet om een aanpak van ‘ de bezem er door halen’. Duurzame resultaten zijn in onze opvatting alleen haalbaar als er commitment is om samen de verandering door te gaan. Samen, met betrokkenheid van bestuurders, management, medewerkers, ketenpartners en ook cliënten.

Managers van Wydeblik zijn gewend om te gaan met weerstanden bij veranderingen. Dit betekent vaak loslaten van bestaande en bekende posities en (durven te) verbinden aan nieuwe werkwijzen. Daarom is het belangrijk om veranderingen te verbinden aan de persoonlijke bijdrage en ontwikkeling van management en medewerkers. In vele veranderingen die wij hebben ondersteund wordt in complexe situaties overzicht gehouden en voortgang bewaakt. In onze benadering contracteren wij met u als opdrachtgever een concreet programma waarin doelstellingen en voorwaarden duidelijk zijn benoemd. onze managers werken daarvoor op basis van heldere programmastructuur en -organisatie.

Managers van Wydeblik werken in hun benadering altijd in de driehoek   Strategie  –  Mensen  –  Processen, waarbij de samenhang essentieel is en door ons nadrukkelijk in de aanpak wordt meegenomen. Vragen over onze managers?