Werk en inkomen

Home / Uncategorized / Werk en inkomen

Steeds meer en in een groter volume zien we dat onderdelen van de keten van Werk & Inkomen bovenlokaal en meestal regionaal worden uitgevoerd. Opvallend vaak horen wij bestuurders, managers en medewerkers zich negatief uitlaten over deze intergemeentelijke (regionale) samenwerking. Wat is er aan de hand?

Op basis van ervaringen met zes arbeidsmarktregio’s hebben interimmanagers van Wydeblik de Kritische Succesfactoren én Kritische Faalfactoren met elkaar op een rijtje gezet. De uitkomsten zijn vaak griezelig voorspelbaar, maar waarom dan toch deze herhaling van zetten door de verantwoordelijke actoren binnen de gemeente?

Ter illustratie zetten wij de meest voorkomende bevindingen op een rijtje:

  • Afspraken worden nog te vaak intentioneel en op ambitieniveau geformuleerd. Operationele sturingsinformatie over concrete resultaten blijven vaak achter of blijken onbetrouwbaar;
  • Daadwerkelijke bijdrage aan de samenwerking door de partners hinkt op twee gedachten: wat doen we in de samenwerking en wat blijven we lokaal uitvoeren? Hierbij doorkruizen lokale initiatieven maar al te vaak het regionale commitment;
  • Partners in de samenwerking voelen zich onvoldoende gehoord en onvoldoende bediend waardoor een heroverweging van lokale uitvoering een optie wordt;
  • Medewerkers in de uitvoering worden in de regio’s die wij hebben beoordeeld vaak ook nog lokaal aangestuurd, wat vaak fricties oplevert met de regionale manager;
  • Middelen, professionele capaciteit en randvoorwaarden worden in onvoldoende mate geleverd, waardoor bovenlokale uitvoering matig van de grond komt;
  • Verbindingen tussen lokale uitvoering en bovenlokale uitvoering zijn in het ketenproces onvoldoende duidelijk.

Wydeblik heeft een programma ontwikkeld waarmee adviseurs en interimmanagers meer resultaten halen uit uw bovenlokale (regionale) samenwerking. Nieuwsgierig? Graag gaan we met u vrijblijvend het gesprek aan of maken we een quickscan van uw specifieke situatie.

Ook als u benieuwd bent naar wat wij nog meer doen op het vlak van Werk & Inkomen komen we graag langs. Bijvoorbeeld als u aanspraak wilt maken op de Vangnetregeling; als u ontevreden bent over het proces van aanvragen van een uitkering; de re-integratie wilt verbeteren en de zelfwerkzaamheid van uitkeringsgerechtigden wilt vergroten. Onze experts helpen u graag!