Ben jij een Verandermanager die zich wil inzetten voor de Jeugdgezondheidszorg?

Home / Vacatures / Bedrijfsvoering / Ben jij een Verandermanager die zich wil inzetten voor de Jeugdgezondheidszorg?
Ben jij een Verandermanager die zich wil inzetten voor de Jeugdgezondheidszorg?

Wydeblik zoekt een Verandermanager planproces Jeugdgezondheidszorg

? 01-03-2020? Noord-Holland
⏱ 12 maanden? HBO/WO
? 36  uur? X

Reageren voor vrijdag 14 februari 2020, 10.00 uur

Wordt dit jouw functie?

Functieomschrijving
De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Amsterdam zoekt voor 36 uur per week een interim Verandermanager planproces Jeugdgezondheidszorg.
Voor de functionele aansturing van het planbureau, de begeleiding van een verandertraject en het komen tot een herinrichting van het planbureau zoekt Jeugdgezondheidszorg een Verandermanager. De
Verandermanager functioneert als verlengstuk van het MT JGZ.

Werkzaamheden
Het planbureau ondersteunt het operationele planproces van de Jeugdgezondheidszorg; het inplannen van medewerkers, spreekuren professionals, uitnodigen van kinderen/ouders op zo’n wijze dat er een goede
balans ontstaat tussen klant, medewerkers en proces. Jeudgezondheidszorg heeft ca 400 medewerkers in dienst en 180.000 kinderen onder zorg. Daarnaast handelt het planbureau het inkomend telefoonverkeer af (callflowproces) voor Jeugdgezondheidszorg en de Ouder-en Kindteams. Er komen jaarlijks ca 175.000 telefoontjes binnen.
De Jeugdgezondheidszorg maakt in Amsterdam onderdeel uit van de Ouder-en Kind teams. In regio Amstelland werkt Jeugdgezondheidszorg samen met de sociale teams jeugd.
Als Jeugdgezondheidszorg staan we naast de ouders en de jongeren om gezond, veilig en kansrijk opgroeien mogelijk te maken. We maken daarbij gebruik van het eigen vermogen vanaf de zwangerschap
tot aan de volwassenheid van de jeugdigen.
De doorontwikkeling in het sociaal domein van gemeente Amsterdam en regio Amstelland maakt het nodig dat Jeugdgezondheidszorg zich organisatorisch verder ontwikkelt. Deze ontwikkeling is vastgelegd in de
veranderopgave Jeugdgezondheidszorg. De drie veranderlijnen zijn:
1. Anticiperen en inspelen op behoeften en wensen van kind, ouders en wijk. Meer persoonlijke zorg op maat, meer richten op veerkracht en eigen regie van ouders, jongeren en kinderen;
2. Versterken van persoonlijk en professioneel leiderschap van alle Jeugdgezondheidszorg-medewerkers. Ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. Ontwikkelen van bewustzijn eigen vakmanschap én de grenzen
ervan. Reflecteren op eigen denken en doen;
3. Integraliteit in dienstverlening: samenwerken vanuit vertrouwen en vakmanschap in de Ouder- en Kind teams en met netwerkpartners in de wijk/ sociaal domein.
De drie veranderlijnen hebben grote invloed op het plan- en callflowproces van het planbureau. Parallel hieraan zit het planbureau in een verandertraject. Dit verandertraject kan leiden tot een ander takenpakket
en eventueel nieuwe/gewijzigde functies. Het planbureau bestaat momenteel uit twee teamleiders, planners en medewerkers planbureau (totaal 35 fte).

Wat wordt verwacht van de verandermanager:F

 • Functioneel aansturen van het planbureau JGZ
 • Begeleiden van het verandertraject: waaronder vertaling en implementatie van de veranderopgave Jeugdgezondheidszorg naar het samenspel tussen het planbureau en de uitvoering en het verduidelijken van rollen, taken en verantwoordelijkheden
 • Vergroten van de onderlinge samenwerking in het planbureau en versterken van de samenwerking van het planbureau met het primaire proces (integrale aanpak)
 • Aansturing van de projecten die onderdeel zijn van het lopende verandertraject:
  – selectie en implementatie van planningssoftware (inclusief zelfroostering door professionals) -de ingebruikname van een nieuw call flowsysteem -(mede) verkennen van meer regie bij burgers d.m.v. inzetten van een afsprakentool en indien opportuun gereed maken voor implementatie
 • Voorstel tot herinrichting van het planbureau

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en
wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Eisen

-afgeronde HBO opleiding aangevuld met opleiding op gebied van verandermanagement

-motivatiebrief

– minimaal 5 jaar ervaring met aansturing van bedrijfsvoering processen in een complexe omgeving

-ruime ervaring met het begeleiden van veranderprocessen in een complexe omgeving (minimaal 3 complexe veranderprocessen begeleid in de afgelopen 7 jaar)

-leidinggevende ervaring met teams > 30 medewerkers

Wensen
– ervaring met aansturing/veranderprocessen van operationele planprocessen

-kennis van sociaal domein en/of van Jeugdgezondheidszorg

Wie zijn wij?

Wydeblik is voortdurend op zoek naar professionals die begrijpen wat de doelen zijn van de transformatie.

Met een frisse blik en kijkend naar mogelijkheden gaan we in gesprek. Kritisch en realistisch, maar bovenal opbouwend, motiverend en persoonlijk. Samen kijken we naar je CV en naar passende vacatures. We werken met een klein team waardoor schakelen makkelijk is.

Wat bieden wij?

 • Een goed arbeidsvoorwaardenpakket en marktconform salaris
 • Intervisie en persoonlijke begeleiding
 • Reiskostenvergoeding (OV, Auto)
 • Vakantiedagen en vakantiegeld horen er ook bij
 • Interessante bonus regeling

Interesse?

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan de genoemde criteria voldoet.

Heb jij vragen? Bel Fons 06-53898485.

De sollicitatiegesprekken zijn nog niet ingepland.

Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) behoren tot onze standaard selectieprocedure.

Sollicitatieformulier

  Je naam (verplicht)

  Woonplaats (verplicht)

  Je e-mail (verplicht)

  Telefoon (verplicht)

  Upload je CV (verplicht)

  Jouw motivatie voor de functie

  Ik ga akkoord met het verwerken van mijn gegevens in de database voor huidige vacatures en passende toekomstige functies. Voor meer informatie zie onze Privacyverklaring.