Adviseur Jeugd en Gezin

Home / Vacatures / Jeugd / Adviseur Jeugd en Gezin

HBO l Jeugd en Gezin l Noord-Holland | min. 24 en max. 36 uur

In deze functie werk je vanuit één van de teams nauw samen met andere professionals waaronder een jeugdarts, jeugdpsycholoog en jeugdverpleegkundige. Je bent als lid van het team actief in de wijk, en/of op de school. Niet alleen voor de jeugd ben je beschikbaar, maar je kan ook benaderd worden door ouders en leerkrachten en andere professional

 

Adviseur Jeugd en Gezin in een wijk

Als Adviseur Jeugd en Gezin bied je ondersteuning aan ouders en/of kinderen bij vragen over opvoeden en opgroeien. Je werkt vanuit school en in de buurt. Je bent een vast aanspreekpunt voor de buurt, de school en de voorschool en je werkt nauw samen met andere professionals. Je denkt mee, geeft informatie, advies en consultatie, maakt een plan van aanpak en stemt dit af met betrokken partijen. In het gehele proces blijf je aanspreekpunt, bewaak je de voortgang en de afspraken en geef je nazorg.

 

Adviseur Jeugd en Gezin in een VO-team

Een VO-team ondersteunt leerlingen en ouders die om wat voor reden dan ook moeite hebben met het functioneren op of buiten de school. De Adviseur Jeugd en Gezin adviseert, signaleert, biedt preventieve ondersteuning en heeft afspraken met leerlingen en ouders op school, thuis of in een buurthuis. De Adviseur Jeugd en Gezin participeert in de interne zorgstructuur van de school, neemt deel aan het zorgadviesteam (ZAT), heeft overleg met de zorgcoördinator en werkt nauw samen met de zorgcoördinator en docenten als zij advies en ondersteuning vragen bij het zorgbeleid van de school of een hulpvraag hebben over een leerling.

 

Adviseur Jeugd en Gezin in het MBO- jeugdteam (jeugdadviseur)

De medewerkers in het MBO Jeugdteam hebben de opdracht om de gezondheid en ontwikkeling van jongeren (16+) in de gemeente te bevorderen. Met preventieve activiteiten, passende ondersteuning, ambulante jeugdhulp, begeleiding en behandeling probeert het MBO Jeugdteam ervoor te zorgen dat de studenten hun talenten kunnen ontwikkelen, minder verzuimen, niet voortijdig de school verlaten en zelfstandig en zelfredzaam een plek in de samenleving kunnen vinden.

 

Functie-eisen

 • Relevant HBO diploma: o.a. MWD, SPH, Pedagogiek
 • SKJ registratie of in staat om bij het SKJ te registreren: als jeugdzorgwerker of jeugd- en gezinsprofessional
 • Minimaal 2 jaar ervaring met werken met kinderen/jeugdigen en hun ouders in de hulpverlening, jeugdzorg en/of in het onderwijs
 • Functieschaal 9
 • Een functie voor minimaal 24 uur – maximaal 36 uur
 • Kennis van de sociale kaart
 • Ervaring met het geven van trainingen is een pré (o.a. Triple P, faalangstreductietrainingen en competentietrainingen)

 

Profiel

Wij zoeken een enthousiaste en betrokken collega die met een grote mate van zelfstandigheid goed kan samenwerken in een dynamisch werkveld met verschillende disciplines. Je bent flexibel en je kunt regie voeren. Je kunt procesmatig denken en kan moeilijke beslissingen nemen in het belang van je cliënt. Je werkt vraaggericht, op maat en met een hoge mate van cliëntvriendelijkheid. Voortdurende kwaliteitsverbetering en een zelfkritische blik zijn voor jou een vanzelfsprekendheid. Het is van belang dat je over de volgende competenties beschikt:

 • Lerend vermogen & flexibiliteit
 • Analytisch denken & oordeelvorming
 • Resultaat- & systeemgericht werken

 

Dienstverband

Je bent binnenkort beschikbaar. Je wordt aangesteld voor een periode van een jaar. Als Adviseur Jeugd en Gezin in de invalpool wordt je bij langdurige ziekte- en/of zwangerschapsverloven geplaatst bij één van de teams.

Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) behoren tot onze standaard selectieprocedure.

Sollicitatieformulier

  Je naam (verplicht)

  Woonplaats (verplicht)

  Je e-mail (verplicht)

  Telefoon (verplicht)

  Upload je CV (verplicht)

  Jouw motivatie voor de functie

  Ik ga akkoord met het verwerken van mijn gegevens in de database voor huidige vacatures en passende toekomstige functies. Voor meer informatie zie onze Privacyverklaring.