Wat kan Wydeblik voor u betekenen?

Home / Vervolg sliders / Wat kan Wydeblik voor u betekenen?

De basis op orde

Gemeenten willen graag weten of initiatieven werken, wat ze opbrengen en bij wie die opbrengsten terechtkomen. Zo ook in het geval van de sociale teams. Daarvoor is monitoring en operationele sturingsinformatie voor effectmeting noodzakelijk. Hierbij ondersteunen we u met het verkrijgen van de noodzakelijke informatie. Denk hierbij aan:

  • de Publieke Meerwaarde  –  voor (financiële) effecten van aanpak;
  • Praktijkgestuurde Effectmeting  –  informatie voor opdrachtgevers en de kwalitatieve verbetering van diensten;
  • Kwalitatief onderzoek naar effecten van activiteiten, programma’s, projecten en initiatieven.

Professionals

Veel kennis en ervaring is aanwezig bij professionals die voorheen uitvoering gaven aan hulpverlening en ondersteuning aan cliënten. Medewerkers uit Jeugdzorg, ouderenzorg, wijkverpleging, dagbesteding en intermediaire diensten zoals MEE zijn opgenomen in de wijkteams. Maar al te vaak zien wij dat het beoordelingskader van deze medewerkers uit de oude setting wordt geïmporteerd in het wijkteam. Wydeblik selecteert en investeert stevig in haar professionals. Belangrijk is dat zij de nieuwe opgave van een wijkteam kunnen acteren, traditionele opvattingen over helpverlening loslaten en ‘ de kanteling’ willen realiseren. het afgeven van een indicatie en beschikking is voor hen niet vreemd net zo min als het verwijzen en verbinden met ondersteuning uit de 0-de lijn.

Opleiding en coaching

Wijkteams zijn veelal samengesteld uit medewerkers van de gemeente en ketenpartners. hoe komt een sociaal team uit haar hulpverleners-reflex? Zo’n team moet leren binnen de gemeentelijke opgave te werken en moet kunnen beschikken over uiteenlopende competenties. Daarom zijn opleidingen, coaching en intervisie belangrijke instrumenten. De teams moeten de nieuwe opgaven echt in kunnen vullen. Daar ligt namelijk de basis voor innovatie van het systeem.